Hoe het begon....

logoHet is 31 december 1973, oudejaarsavond in Beerse. Bij enkele enthousiaste mensen ontstaat het ideeën om een dansclub op te richten. In Beerse was toen al een dansclub actief. Naar voorbeeld van dansclub Beerse ontstaat hier Dansclub in Baarle.
Nog diezelfde week nam men contact op met de heer Victor Colebunders. De heer Colebunders was de leidende en bezielende kracht achter wat nu bij iedereen bekend is als Dansliga Vzw.

Wat is een dansclub zonder leraar? Er werd naarstig gezocht naar een goede dansleraar. Deze leraar werd als snel gevonden. Met de heer Wim van Heck uit Helmond werd contact gelegd. Deze was meer dan graag bereid om in Baarle-Hertog als eerste leraar op te treden. Dan was er natuurlijk nog het probleem van een goede danszaal. Waar vind je in Baarle-Hertog-Nassau een goede zaal? Gelukkig waren de Broeders ruimdenkend en stelden zij hun turnzaal in de Pastoor de Katerstraat stelden de turnzaal tot onze beschikking. Zo werd de oprichting van Dansclub Baarle een feit.

Eerste lessen

Op 19 januari 1974 startte wij met onze eerste danscursus. De belangstelling uit de bevolking van Baarle was onverwacht heel groot. Al in het eerste jaar van bestaan melde zich al 98 personen als lid van Dansclub Baarle aan. Naast jeugdleden konden wij starten met niet minder dan 56 ouderen waarvan de oudste 77 jaar was. We kunnen dus wel stellen dat de dansclub in een behoefte voorzag. We konden in het eerste jaar zelfs met 2 cursussen starten.

Basisbehoefte

In die tijd was dansen nog onderdeel van de opvoeding. Het was niet ongebruikelijk dat je als jongere door je ouders naar de dansschool werd gestuurd. Hoe spannend was het wel niet om voor het eerst met een jongen of meisje te dansen! Dansen was natuurlijk bij uitstek de mogelijkheid om met jongens of meisjes van je eigen leeftijd in contact te komen. Oude tijden of nieuwe tijden. Wie heeft er niet zijn partner tijdens het dansen gevonden?

 

Groei

De dansclub groeide door. Daarom werd naar een comfortabelere en beter geoutilleerde zaal gezocht. Daarom werd al na 2 jaar na oprichting van de dansclub verhuisd naar de aula van het SOB gebouw.
Nog later kregen wij een dansvloer tot onze beschikking in zaal Olympia. Voor bijna 19 jaar waren we daar kind aan huis bij Margriet en Neel van Loon en later bij Marianne. Wij voelden ons hier altijd heel erg thuis en welkom. Maar het aantal leden van de dansclub bleef maar groeien. Aan één avond in de week hadden we al niet meer genoeg. Er moesten meer lesavonden worden georganiseerd.
Onze zaal Olympia was op vrijdag vaak bezet. Wij moesten voor een deel weer uitwijken naar het SOB gebouw. Dit was vaak niet gemakkelijk. Jaren sjouwen met muziekinstallaties, tafels, stoelen. De dansclub groeit en verhuist meerdere keren. Sinds 2021 zijn ze weer terug bij het Cultuurcentrum Baarle.

Jeugddans en lijndans

In de loop der jaren zijn er ook danslessen voor de jeugd en later voor kinderen vanaf 5 jaar gestart. De jeugddans slaat zo goed aan dat er ook vraag is naar single dansen voor volwassenen. Als gevolg daarvan wordt er ook gestart met cursussen lijndans. Op het hoogtepunt van haar bestaan stijg het ledenaantal van de dansclub zelfs tot boven de 300 leden. Voor een tijdje is de club zelfs de grootste vereniging van Baarle. Nu zijn de lijndanslessen nog steeds heel populair.